"Säkrare, billigare och bättre"

Nitrogen

Luften omkring oss består av två ämnen; syre och kväve och genom att separera dessa ämnen från varandra kan man använda enbart nitrogen att fylla däcken med. Nitrogen istället för vanlig luft i däcken innebär att rätt tryck bibehålls i däcken under tre till fyra gånger så lång tid.

Gummit i däcket fungerar som ett membran där luften sakta läcker igenom vilket innebär att trycket i däcket med tiden blir för lågt. Tack vare att kvävgasmolekylen har andra egenskaper än syrgasmolekylen läcker inte nitrogen ut lika fort.

Nitrogen i däcken blir allt vanligare bland åkerier och transportföretag i övriga Europa. Inom flygindustrin har nitrogen använts länge, främst tack vare att risken för däckhaveri minskar. I många hamnar måste fordon som transporterar farligt gods använda nitrogen eftersom den inte tillför syre om det skulle uppstå brand. Tack vare sina speciella egenskaper är nitrogen också vanligt inom racing, till exempel Formula 1 och NASCAR.

Minskat däckslitage, höjd säkerhet och lägre bränsleförbrukning!

Idag åker sex av tio bilar runt med för lågt lufttryck i sina däck. Detta innebär inte bara ett ökat däckslitage och ökad bränsleförbrukning för varje enskild bilägare, det innebär också en stor påfrestning på vår miljö. Den ökade bränsleförbrukningen är en av de största orsakerna till det klimathot som vår planet idag utsätts för.

Nitrogen i däck ger flera fördelar

Nitrogen kan framförallt bevara trycket i dina däck under 3 till 4 gånger så lång tid som vanlig luft. Ett hjul läcker alltid en viss del luft på grund av atmosfärens naturliga strävan att utjämna tryck, men eftersom kvävgasmolekylen har en annan uppbyggnad än syrgasmolekylen så minskas läckaget ur dina däck.

Utsläppen av koldioxid ökar med hela 70 000 ton/år på grund av att vi bilister åker med dåligt tryck i våra däck. Med rätt tryck i ditt däck så rullar bilen lättare vilket ger en minskad bränsleförbrukning och ökad säkerhet i trafiken genom kortare bromssträcka och bättre väghållning. Att din bil rullar lättare och bilen förbrukar mindre bensin genererar i sin tur lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Ett korrekt tryck i däcken förlänger livslängden på dina däck och sparar därigenom på våra miljöresurser.

Luft innehåller alltid en liten mängd fukt som gör att det bildas kondens på insidan av ditt däck när det växlar mellan varmt och kallt. Vid kraftig belastning utav ditt däck ökar risken för överhettning och däckhaveri då kondensen fungerar som värmeledare. Fukt i ett luftfyllt däck kan även leda till rost och korrosion på fälgen. Allt detta kan förebyggas och hindras genom att du ersätter luften i dina däck mot nitrogen.

Eftersom nitrogen utvinns ur luften är det också miljövänligt och en del i vårt naturliga kretslopp.

Låt den gröna ventilhatten visa din medvetenhet

Alla våra kunder som byter till nitrogen i sina däck och därmed visar sin miljömedvetenhet, belönas med en grön ventilhatt som bevis. Den gröna ventilhatten är ett bevis på att du värnar om vår miljö. Du ökar även livslängden på dina däck, sänker bränsleförbrukningen och ökar säkerheten i trafiken.

Med Nitrogen i däcken sparar du pengar och miljö!

  • Ökad däcklivslängd, upp till 25%
  • Sänk bränsleförbrukningen upp till 5%
  • Öka körsäkerheten
  • Minska risken för rost och korrosion på dina fälgar
  • Helt ofarligt och miljövänligt
  • Spara pengar!

Allt detta kan du ta del av vid ett byte från luft till Nitrogen i dina däck.

Läs mer under fliken Nitrogen längst upp på sidan!