"Viktigt att hålla koll på däcktrycket"

Däcktryck

Att hålla trycket uppe på däcket…

Många däckskador vållas pga felaktigt lufttryck!

Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet, varannan vecka vid normal användning.

Glöm inte att kontrollera reservhjulet också.

Det av tillverkaren rekommenderade lufttrycket finns noterat i fordonets instruktionsbok samt vanligtvis också någonstans i bilen, t ex i tanklocket eller på en dörrpost.

Felaktigt lufttryck ökar förslitningen på däcket och har negativa effekter på köregenskaperna.

Vid kontroll och justering av lufttrycket bör följande hållas i åtanke:

  • Kontrollera lufttrycket när däcket är kallt.
  • Justera inte lufttrycket på ett varmt däck. (Normalt höjs lufttrycket när fordonet är i rörelse.)
  • Lufttrycket måste vara detsamma på däck som sitter på samma axel (dvs samma på båda fram resp. på båda bak), men kan variera mellan fram- och bakaxel.
  • Ventilhättorna måsta vara hårt åtdragna eftersom de skall skydda ventilen från damm och smuts och naturligtvis från ett sjunkande lufttryck.

Värt att notera.. Varför inte byta till Nitrogen i däcken?