Friktion eller dubb?

Friktionsdäck året om?

De grova vägytorna på våren sliter på alla slags däck. Friktionsdäcket är konstruerat och avsett främst för vinterbruk. Ett friktionsdäck som slitits ojämnt på grova vägar på våren uppfyller inte de krav på köregenskaper som ställs på bra sommardäck. Därför rekommenderar vi att friktionsdäck inte används året om. Sommardäck är det lönsammaste och säkraste alternativet på sommaren.

Mönsterdjup

8 mm
4 mm
1,6 mm

Dubbat eller friktion?

Tänk efter vad du behöver och välj sedan mellan dubb- och friktionsdäck. Bägge alternativen är hållbara och bägge har utmärkta köregenskaper. Ta reda på däckens olika egenskaper så att du säkert kan fatta rätt beslut.

Snöiga eller isiga vägar?
Om du kör på isiga mera än på snöiga vägar skall du välja dubbdäck. Dubbdäcken är ett gott val speciellt i landets södra kusttrakter där vägarna ofta är isiga på vintern. Friktionsdäcken passar bättre på snöiga vägar.

Is eller hårt packad snö
Om du kör med friktionsdäck på is eller hårt packad snö, till exempel i korsningar, skall du vara extra försiktig för på sådant underlag har friktionsdäck sämre grepp än dubbdäck.

Tyst däck
Om det är viktigt för dig att däcket är tyst skall du välja ett friktionsdäck som är tyst på snöfria vägar.

Hösthalka
På hösten kan du byta till friktionsdäck tidigare än till dubbdäck. Byter du till friktionsdäck tidigt behöver du inte vara rädd för de kraftiga växlingarna i väglaget på hösten. Friktionsdäcken ger större körsäkerhet också på våren då temperaturerna växlar överraskande snabbt.

Krav på vinterdäck 1 december–31 mars

När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Om du drar släpvagn gäller kravet även denna.

*) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.

Utländska och svenska personbilar och lätta lastbilar på resa till och från utlandet omfattas numer av gällande svenska regler om vinterdäck och mönsterdjup.

Dubbdäck är säkrare...

Undantag från kravet

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

• Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
• Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
• Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
• Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
• Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar klass I, lätta lastbilar, lätta bussar och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.
Lastbil, buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

Tillåtet med dubbdäck 1 oktober–15 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april.

Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.

Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.
Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara
• särskilt framtagna för vinterkörning och
• märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.
OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck.
Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning, har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare.
Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.
Vinterväglag
Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.
Bästa däcken bak
De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.
Lagring av däck
Förvara dina bildäck svalt, torrt och mörkt.

Tunga fordon

Tunga fordon och vinterdäck

Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck, men observera krav på mönsterdjup ovan. Transportstyrelsen rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag.
Lokala dubbdäcksförbud
Regeringen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på viss väg eller vägsträcka. Detta regleras av kommunerna själva i lokala trafikföreskrifter och inte av Transportstyrelsen. Kontakta din kommun om du har frågor om vad som gäller i din kommun.

Varför välja nya däck och inte regummerade eller begagnade däck?
Nya däck erbjuder mer än bara synliga fördelar. Förutom den bättre säkerheten som kommer av att hela däckmönstret är intakt, är nya däck oftast tystare och ger således en mer komfortabel körning. Nya däck kontrolleras noggrant av tillverkaren, som skall tillförsäkra optimal säkerhet för dig och ditt fordon
Begagnade däck som finns att införskaffa på bilskrotningsföretag, rekommenderas starkt att avstå ifrån. Det finns praktiskt taget inget sätt att veta hur de däcken behandlats under tidigare körning – t ex kan innandömet vara skadat pga vårdslös körning över trottoarkanter, vilket kan leda till punktering.
Observera:
När nya däck monterats är det att rekommendera att köra in däcken i medelsnabb hastighet på barmark de första 200-300 km – för att rugga upp mönsterytan något. Det är först därefter som däcken når sin fulla potential
Även nya dubbdäck bör köras extra lugnt de första 200-300 km, så att dubben ”sätter sig” i däcket. Även inkörning av dubbdäck skall ske på barmark.

Experter har konstaterat…
…att vid inbromsning med låsta hjul på våt väg nästan halveras bromssträckan vid körning på däck med 8 mm mönsterdjup i jämförelse med däck som har det minsta lagliga mönsterdjupet på 1,6 mm (sommardäck)

TIPS:
Byt ut dina sommardäck när mönsterdjupet är nere på 3 mm och gör detsamma med vinterdäck vid 4 mm.
Dessutom, utöver den utökade bromssträckan, betyder också ett minskat mönsterdjup en väsentligt ökad risk för vattenplaning.
Om man inte ser till att byta däck när mönsterdjupet understiger lagstadgade minsta mått på 1,6 mm, riskerar man juridiska konsekvenser ifall man skulle bli inblandad i en olycka. Dessutom riskerar man minskat försäkringsskydd.
TIPS:
Kontrollera däckens mönsterdjup minst var fjärde vecka!
Det är lätt att kontrollera mönsterdjupet med hjälp av en mönsterdjupsmätare. Sådana finns att tillgå hos de flesta däckhandlare och verkstäder.

Vår rekommendation, minsta mönsterdjup
För optimala egenskaper: 8 mm
Minimum: 3 mm (sommardäck)
4 mm (vinterdäck)
Lagstadgade mått (min): 1,6 mm (sommardäck)
3 mm (vinterdäck)